SKUTEČNĚ INTELIGENTNÍ ARCHITEKTURA A DESIGN

 

O inteligentní architektuře příp. designu se v posledním období hodně mluví a píše. Za inteligentní se považují především stavby a výrobky, které jsou pomocí vhodného programu samy schopny regulovat své funkce. Přebírají tak za svého uživatele řadu aktivit. Nejen ty, které člověka nevhodně zatěžují, ale i ty, které udržují jeho mentální kondici. Dochází tak k podobnému jevu, jako u techniky, která lidem ulehčuje fyzickou práci. Lidský organismus nakonec při nedostatku fyzické a psychické zátěže zásadně strádá. Kromě toho inteligentní technologie většinou nedokážou reagovat na potřeby člověka dostatečně harmonicky, čím způsobují fyzické a psychické problémy včetně komunikačních. Proto se začínají ozývat hlasy oprávněně volající po revizi vnímání pojmu „inteligentní architektura a design“. Spíše než o automatické či poloautomatické produkty by mělo jít o realizace technologicky třeba i velmi prostých projektů, při jejichž navrhování byly ve prospěch harmonie uživatele maximálně využity všechny typy inteligence nejschopnějších návrhářů. Nejen inteligence nejnižší IQ třídy, ale i tříd vyšších (EQ a SQ). Touto tématikou budeme postupně plnit jednotlivé části našich webových stránek.

TENTO WEB VZNIKÁ JAKO NOVÝ, PROTO PROSÍME O TRPĚLIVOST, NEŽ BUDE POSTUPNĚ  NAPLNĚN JEHO CELÝ VELMI ROZSÁHLÝ OBSAH.